Produkter

Om PooLSan

100% KLORFRITT

Poolsan is a unique alternative that has numerous benefits :

The only genuine 100% chlorine-free swimming experience
Hypo Allergenic — does not cause eye irritations, ear infections, asthmatic attacks, inflame psoriasis, eczema or other skin irritations
Odourless — no more chlorine smells or residue
Non Toxic – does not bleach hair or costumes
Controls bacteria, algae and fungi – solution works solely on breaking these down
Longer lasting — up to 3 times longer than chlorine
Simple to use – switching from chlorine is made easy
Can swim after 15 minutes of dosage – allows you to immediately enjoy your pool
Non-corrosive — prevents scaling of pipes
Natural water softener – physically softer water
Promotes sparkling crystal clear water
Ozone, environmentally and user friendly
Proven in long term trialsBedre enn KLOR

Our easy to uses the microscopic action of these natural mineral ions to break down bacteria and algae in a two step process:

1.The algae and bacteria in the water are destroyed through a change in their enzyme processes as the natural mineral ions break down their DNA structures and cell walls.
2.All these broken down particles floc together so they can be trapped by a filter. The natural mineral ions continue the breakdown process and maintain a stable ‘PoolSan’ residual in the water until they are used up by this process.
3.Thanks to this microscopic action, you only have to add a fresh dosage once the PoolSan solution has been completely used up breaking down bacteria and algae. Our solution is unaffected by conditions, such as high temperatures, which can cause chlorine products to be directed away from the task of fighting bacteria and algae in your water.

Hvordan virker PooLSan?

Mineral-ionene i PooLSan (gull, sølv, kopper og sink) har en dobbel virkning på bakterier, alger og sopp

- Alger og bakterier i vannet blir drept gjennom endringer i deres enzymprosess ved at ionene bryter ned DNA-strukturen og celleveggene.

- De elektrisk ladede partiklene flokker seg sammen slik at de blir fanget av filteret eller faller til bunnen av bassenget for oppsuging.

- Virkningen av PoolSan er stabil inntil ionene er blitt brukt opp av prosessen.

PooLSan er en kompleks ionisk vannoppløsning som inneholder kopper, sølv, sink, alluminium og gull.

Den mikroskopiske virkning av disse mineralionene på algene og bakteriene er dobbel. Først vil algene og bakteriene i vannet bli ødelagt gjennom en forandring i ensymprosessene, ettersom ionene bryter ned DNA strukturene og celleveggene deres. For det andre klumper alle de angrepne partiklene seg sammen slik at de kan samles opp av et filter eller faller til bunnen for å samles opp ved bunnsuging av bassenget. Ionene opprettholder en stabil mengde PoolSan i vannet inntil de er blitt brukt opp av prosessen.

100% KLORFRITT

Bedre enn KLOR

PooLSan NETTBUTIKK

Velkommen til vår nettbutikk
Nå har du muligheten til å handle og få produktene levert hjem.NETTBUTIKK

Våre Produkter

PooLSan

Mineral-ionene i PoolSan (gull, sølv, kopper og sink) har en dobbel virkning på bakterier, alger og sopp.

Regenerator

For regelmessig bruk og sjokkbehandling av vann i svømmebasseng.

OPPSTARTSPAKKER

PooLSan Kit Pools

MÅLEUTSTYR

eXact Micro 7+

MÅLESTRIPS

PooLSan Målestrips

RENT VANN?

TRINN 1,2,3...
 

TRINN 1

VANNBALLANSE
 

TRINN 2

DESINFEKSJON VANNBEHANDLING

TRINN 3

OPPRETTHOLDE GOD VANNKVALITET

kontakt

KONTAKT OSS

Norsk Vannteknologi AS
  Solgaard Skog 139
  1599 Moss
+47 995 58 836
nettbutikk@poolsan.no